Особиста картка викладача

Повернутися до загального переліку

Скорочена форма особистої картки

Навчальний рік - 2015/16

Прізвище, ім`я та по батькові : Загорянський В.Г.

Рейтинг викладача на кафедрі ТТ: 1410

Загальний рейтинг викладача в університеті: 1844

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКЛАДАЧА:
Штатна посада: ( 30 балів )

Науково-педагогічний стаж: 18

Науковий ступінь: кандидат наук   ( 30 балів )

Вчене звання: доцент  Рік присвоєння звання: 10/11 ( 50 балів )


Підвищення кваліфікації та стажування:

Вид роботиБал

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА
Факультет Кафедра Прізвище,
ім`я та
по батьк.
Посада Совм. Ставка Факт. навант.
(години)
Пед. навант. Завант. навч.
дисц.
Ліценз. та акред. Оцінка студ. Кількісна
оцінка


НАУКОВА РОБОТА ВИКЛАДАЧА
Кафедра Прізвище,
ім`я та
по батькові
Посада Підготовка науково-пед. кадрів Винахідницька діяльність Науково-дослідна робота Наукові публікації Видання монографій Доповіді на конференціях Отримання наукових премій, стипендій Упровадження обладнання в навч. процес і для досліджень Участь у виставках наукових досягнень H-індекс Цитування автора Кількісна оцінка


Наукові публікації
Кафедра Прізвище, ім`я та по батькові Публікації Кільк.
оцінка
Самостійні публікації студентів, науковим керівником яких є викладач Кільк.
оцінка
Сум. кільк.оцінка

Доповіді на конференціях різного рівня
Кафедра Прізвище, ім`я та по батькові Конференції Кільк.оцінка
ТТ Загорянський В.Г.
Доповіді Бали Кількість
доповідь на всеукраїнській та галузевій науковій конференції, симпозіумі, форумі 10 1
10


МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА
Кафедра Прізвище, ім`я та
по батькові
Видання навч.посібників та підручників Методичні вказівки ККР Розробка навчальних програм Упровадження новітніх форм навчання Упровадження розробок у навчальний процес Кільк.оцінка

Розробка методичних вказівок:
Кафедра Вид методичних вказівок Назва Кількість авторів Кількість аркушів МоваБал
ТТ практичних робіт (семінарських занять) Тех. технічної творчості/ УТм 1 від 1 до 3 др.аркушів укр. (іноземна для спец.кафедр) 38
ТТ практичних робіт (семінарських занять) Тех. технічної творчості/ УТм 1 від 1 до 3 др.аркушів укр. (іноземна для спец.кафедр) 38
ТТ практичних робіт (семінарських занять) Тех. технічної творчості/ УТм 1 від 1 до 3 др.аркушів укр. (іноземна для спец.кафедр) 38
ТТ курсової роботи (проекту) Проектування транспортно-технологічних систем вантажних перевезень 1 від 1 до 3 др.аркушів укр. (іноземна для спец.кафедр) 56
ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА
Факультет Кафедра Підготовка і проведення конференцій Організація олімпіад та СНР Підготовка студентів Участь у спорт. і творчих змаганнях Куратор-
ство
Тренер-
ство
Загальна оцінка
ІМіТ ТТ 37 0 40 0 0 0 77

Участь у комісіях і радах Виконання обов`язків у спец. раді(5) Рецензу- вання Участь у роботі Виконання обов`язків (8) Наукові видання Підготовка доповідей Загальна оцінка
0 0 20 0 0 0 0 20

Підготовка і проведення наукових конференцій:
Назва конференціїРівеньМаксимальний балОсобистий внесок (%)Бал
Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»М5050%25

Підготовка студентських наукових конференцій, конкурсів та олімпіад:
Назва конференціїРівеньМаксимальний балОсобистий внесок (%)Бал
Конкурс наукових робіт (рівень університету)У6020%12Підготовка студентів:
Рівень заходуНазва заходуЗайняте місцеКількість викладачів,
що приймали участь
у підготовці студента
Бали
Всеукраїнська олімпіада Машини та процеси агропромислового коиплексу (Кіровоградський універ)3 місце140

Виконує рецензування:
Виконує рецензуванняБалКількість Загальний бал
авторефератів на здобуття наукового ступеня кандидата наук10 2 20

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
АДМІНІСТРАТИВНІ БОНУСИ:
Адміністративні посадовціБонуси
-0