Особиста картка викладача

Повернутися до загального переліку

Скорочена форма особистої картки

Навчальний рік - 2015/16

Прізвище, ім`я та по батькові : Бойко Ю.О.

Рейтинг викладача на кафедрі ТТ: 1155

Загальний рейтинг викладача в університеті: 1660

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКЛАДАЧА:
Штатна посада: доцент ( 30 балів )

Науково-педагогічний стаж: 9

Науковий ступінь: кандидат наук   ( 30 балів )

Вчене звання: доцент  Рік присвоєння звання: 15/16 ( 150 балів )


Підвищення кваліфікації та стажування:

Вид роботиБал

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА
Факультет Кафедра Прізвище,
ім`я та
по батьк.
Посада Совм. Ставка Факт. навант.
(години)
Пед. навант. Завант. навч.
дисц.
Ліценз. та акред. Оцінка студ. Кількісна
оцінка
ІМіТ ТТ Бойко Ю.О. доцент ш 1.00 612 191 152 0 0 343


НАУКОВА РОБОТА ВИКЛАДАЧА
Кафедра Прізвище,
ім`я та
по батькові
Посада Підготовка науково-пед. кадрів Винахідницька діяльність Науково-дослідна робота Наукові публікації Видання монографій Доповіді на конференціях Отримання наукових премій, стипендій Упровадження обладнання в навч. процес і для досліджень Участь у виставках наукових досягнень H-індекс Цитування автора Кількісна оцінка
ТТ Бойко Ю.О. доцент 0 0 102 194 0 0 0 0 0 0 0 296

Науково-дослідна робота

Кафедра Прізвище, ім`я та по батькові Посада Довготривалість теми (років) Обсяг фінансування (тис.грн.) Кільк.оцінка
ТТ Бойко Ю.О. виконавець 1 4.6 92
ТТ Бойко Ю.О. виконавець 1 0.5 10

Наукові публікації
Кафедра Прізвище, ім`я та по батькові Публікації Кільк.
оцінка
Самостійні публікації студентів, науковим керівником яких є викладач Кільк.
оцінка
Сум. кільк.оцінка
ТТБойко Ю.О.
Вид публ.Кільк. авторівІмп.-факторЗалучення студ. Бал Кількість
наукові праці, опубліковані у фахових виданнях України 1 не має ні 75 2
наукові праці, опубліковані у фахових виданнях України 3 Scopus ні 38 1
тези доповідей, опубліковані у виданнях України 3 не має ні 3 2
194
0 194МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА
Кафедра Прізвище, ім`я та
по батькові
Видання навч.посібників та підручників Методичні вказівки ККР Розробка навчальних програм Упровадження новітніх форм навчання Упровадження розробок у навчальний процес Кільк.оцінка
ТТ Бойко Ю.О. 0 38 0 80 0 0 118

Видання навч.посібників та підручників:
Вид продукції Назва Рівень
видавництва
Кількість
авторів
Кількість
видавничих
аркушів
Мова Рік виданняБали
навчальний посібник з грифом МОНУ Транспортна геонрафія місцеве 6 від 5 до 10 укр. (іноземна для спец.кафедр) 15/16 0
навчальний посібник з грифом МОНУ Інформаційні технології на автомобільному транспорті місцеве 4 від 10 до 15 укр. (іноземна для спец.кафедр) 15/16 0
навчальний посібник без грифу МОНУ Зарубіжна транспортна географія місцеве 6 від 3 до 5 укр. (іноземна для спец.кафедр) 14/15 0
навчальний посібник без грифу МОНУ Зарубежная транспортная география місцеве 6 від 3 до 5 рос. 14/15 0

Розробка методичних вказівок:
Кафедра Вид методичних вказівок Назва Кількість авторів Кількість аркушів МоваБал
ТТ практичних робіт (семінарських занять) Основи теорій транспортних процесів і систем 1 від 1 до 3 др.аркушів укр. (іноземна для спец.кафедр) 38Розробка навчальних програм:
Кафедра Вид Кількість авторів Кількість аркушів Мова Кільк. оцінка
ТТ навчальна програма 1 до 0.5 друкованих аркушів українська 10
ТТ навчальна програма 1 до 0.5 друкованих аркушів українська 10
ТТ робоча навчальна програма 1 від 0.5 до 1.5 друкованих аркушів українська 30
ТТ робоча навчальна програма 1 від 0.5 до 1.5 друкованих аркушів українська 30


ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА
Факультет Кафедра Підготовка і проведення конференцій Організація олімпіад та СНР Підготовка студентів Участь у спорт. і творчих змаганнях Куратор-
ство
Тренер-
ство
Загальна оцінка
ІМіТ ТТ 0 0 0 0 10 0 10

Участь у комісіях і радах Виконання обов`язків у спец. раді(5) Рецензу- вання Участь у роботі Виконання обов`язків (8) Наукові видання Підготовка доповідей Загальна оцінка
0 0 10 0 10 0 0 20Виконує рецензування:
Виконує рецензуванняБалКількість Загальний бал
методичних вказівок5 2 10

Виконує обов`язки:
Обов'язкиБали
відповідальний по кафедрі за виховну роботу10

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
АДМІНІСТРАТИВНІ БОНУСИ:
Адміністративні посадовціБонуси
-0